Lotosmind

Co učíme, to žijeme

Petr Svoboda

Kluk z Moravy, který se přes deset let zaměřuje na počítání a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti.

Finanční gramotnost si dnes nikdo nedovolí označovat, za ztrátu času. Je ale velký problém ji dopřát dospělým lidem, přesto, že ji cituje kde kdo.  

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti je určeno každé generaci. Je základem prevence pro to, aby dospělí lidé ušetřili ročně stovky milionů korun.

A co děti a studenti? Téma, které by měl řešit každý rodič a ne, jen ten. Chybějící základy finanční gramotnosti způsobí, že děti neumí pracovat s kapesným, studenti neumí sestavit domácí rozpočet a nevědí, jak fungují dluhy a půjčky, přes to, že reklamy na ně, vidí každý den, protože půlí jejich oblíbený televizní pořad.

Jde přitom o soubor základních znalostí každého z nás a v době finančních krizí a reforem, se pro jejich chápání, stává finanční gramotnost základní nutností.

Výuka finanční gramotnosti je posláním a je třeba ji držet na vysoké úrovni. Díky tomu dokáže ochránit každého, před zneužitím a splní tak své poslání.

Vzdělávání obsahuje:

Psychologické, informační a sociální aspekty finanční gramotnosti.

Peněžní gramotnost.

Cenovou gramotnost.

Rozpočtovou gramotnost.

Ochrana spotřebitele.

Díky zkušenostem v obchodu, jsem se naučil propojovat lidi zábavně a rozmanitě tak, aby mohli naplno využít svůj potenciál. Toho bych nedosáhl bez uvědomění si vlastních pocitů a citů druhých lidí. Toto pochopení bývá často označováno, jako emoční inteligence.

Vnímání, využití vlastních emocí a porozumění emocím ostatních je nezbytnou dovedností pro život. Rozpoznat vlastní emoce je pro některé lidi opravdu těžké. Mnohdy je nejsou schopni pojmenovat na tož, aby dokázali vyhodnotit k jakému jednání vedou.

Vzdělávání v oblasti emoční inteligence Vám v tom může pomoci. Naučíte se identifikovat neverbální znaky pocitů jiných lidí. Zjistíte, co Vás vede k nejlepším výkonům a co ve Vás naopak vyvolá stres!

Vzdělávání obsahuje:

Znalost vlastních emocí a jejich zvládání.

Umím sám sebe motivovat?

Empatie a emoce ostatních lidí.

Zodpovědné jednání.

Vztahové dovednosti.

Pro více informací využijte kontaktní formulář.

FACEBOOK